ћир lat

Послодавац се после отказа више није јавио нити је вратио радну књижицуOбраћам Вам се у нади да ћете ми помоћи. Моја мама је радила код приватника годину и по дана. У септембру 2011. дао јој је усмено отказ. Од тада се послодавац више није јавио, нити јој је вратио радну књижицу, а није ни уплаћивао радни стаж и доприносе, од 1.1.2011 до данашњег дана. Нема здравствено осигурање од новембра 2011. године. Обраћали смо се инспекцији рада, два пута. Први пут  када смо га пријавили одбили су нас уз образложење да не могу да ступе у контакт са послодавцем и да не могу да уђу у фирму, зато што нема истакнут назив и обележје фирме, јер се фирма налази у стамбеној згради. Обраћали смо се Народној канцеларији града Београда, од њих смо добили одоговор да не могу да нађу послодавца и да не могу да ступе у контакт са њим. Ишли смо у Пореску управу. Од њих сам добила одговор, да је сваки позив упућен послодавцу враћен, и да не могу да нам помогну око радне књижице само око неплаћеног пореза.  Ишли смо у полицијску станицу, тамо су нам рекли да није у њиховој надлежности, већ у надлежности Комуналне полиције са инспекцијом рада. Пошто смо се обраћали инспекцији, она ништа није урадила. Други пут  када смо га пријавиле инспекцији рада послодавац се одазвао позиву инспекције, али није имао пара да плати све доприносе, па је тражио рок од 15 дана да то све среди. Наравно више се није јавио ни појавио. Тада нам је инспекторка, која је радила на случају, предложила да се ми сами одјавимо из ПИО са оним даном када јој је последњи пут уплаћен допринос. Тада би јој наравно пропало све што је радила. У ПИО су нам рекли да то тако не може да се ради него морају да се уплате доприноси. Не може ни да извади дупликат радне књижице, јер још није одјављена. Морали сам да га тужимо, Првом Основном Суду. Предмет још увек стоји и никакав одговор нисмо добили. Коме год да смо се обратили сви су нас упућивали на Инспекцију рада, а она нас два пута већ одбија и никако да нам помогну.  На крају моје писмо се своди на то: коме да се обратим, да решим овај проблем? Како да "извучемо" радну књижицу? Сви знамо да предмети у судовима трају годинама. Више од годину дана нигде не ради, а сваки преглед код лекара мора да платимо пошто нема здравствену књижицу. Унапред вам се захваљујем и надам се да ћете ми изаћи у сусрет.

Савети

Коме се обратити због неплаћеног рада и мобинга?

Што се злостављања на раду тиче, Инспекција рада је била у праву када је рекла да она није надлежна, али су у том случају требали да вас посаветују на који начин да покренете поступак посредовања код послодавца, односно под којим условима можете да покренете поступак судске заштите, или поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова. Што се тиче прековременог рада, инспекција је итекако била надлежна, према члану 268-272 Закона о раду, јер је у питању поступање послодавца за које се прекршајно одговара, и за шта су предвиђене високе новчане казне, а уз то, инспектор рада је могао да изрекне меру послодавцу и да га обавеже на исплату потраживања по основу прековременог рада. Ако вам је радни однос престао из неког разлога који може указати на незаконит отказ, стоји вам на располагању или обраћање Агенцији за мирно решавање радних спорова, или покретање судског поступка због незаконитог отказа у року од 90 дана од добијања решења о престанку радног односа, где бисте у оквиру тужбеног захтева истакли и потраживање које имате према послодавцу у погледу прековременог рада. Уколико вам је радни однос престао истеком рока на који је заснован, преостаје вам да у погледу потраживања по основу прековременог рада покренете парнични поступак против послодавца. Што се тиче инспекције рада, она је овлашћена да поступи по пријави у року од месец дана, што је овде и учињено, међутим, уколико сте инспектору скренули пажњу да вам престаје радни однос, он је требао да се руководи начелом благовремености. У колико сте незадовољни поступањем инспектора рада, можете упутити притужбу на рад инпектора, коју достављате у просторијама инспекције којој сте се обраћали, али је насловљавате на директорат Инспектората.