ћир lat

Запослена сам преко студентске задруге већ 3 године а не добијам здравствено, боловање...Мој проблем састоји се у следећем: запослена сам преко студентске задруге већ 3 године у државној фирми. Немам здравствено осигурање, боловање, слободне дане, право на годишњи, плаћене путне трошкове, а поред свега исплата која је мања од плате сталних радника касни 2 до 3 месеца. А на послу захтевају пуну ангажованост и прековремени рад који се не признаје.