ћир lat

Ни један запослени није у могућности да искористи свој законски прописан годишњи одморПоштовани,  2007. године сам се запослио у једном приватном трговинском предузећу у којем сам после извесног времена добио уговор о сталном радном односу (реч је о средњем предузећу које има више од 100 запослених). Услови рада су на изузетно ниском нивоу (неплаћен прековремени рад , рад у екстремним температурним условима) и због повећаног обима посла из дана у дан постају све неприхватљивији. Због таквог пословања и саме организације рада ни један запослени није у могућности да искористи свој законски прописан годишњи одмор у трајању од 20 радних дана. Због страха од губљења посла нико се није пожалио на тај проблем пошто су у питању претње од стране послодавца, нпр. пребацивање у другу пословну јединицу, неплаћени трошкови пута. За све године рада у тој фирми дозвољено ми је коришћење годишњег одмора у трајању од десет дана уместо 20 за једну годину . Занима ме да ли је моје право овим ускраћено и постоји ли можда решење овог проблема ? Унапред Хвала!

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).