ћир lat

Власник ме је позвао урлајући на мене да сам скинута са платног списка и да не смем да крочим у његов објекатНа породиљском сам од септембра 2012. У фирми у којој радим при запослењу сам морала да потпишем бланко отказ. Пошто нисам могла да бирам потписала сам у присуству два сведока јер ми је једино то пало на памет. А током рада сам стално преживљавала психичку тортуру и вређање. Пре пар дана сам од колегинице сазнала да ми је спремњен отказ па сам позвала фирму тражећи објашњење, након чега ме је власник позвао урлајући на мене да сам скинута са платног списка и да не смем да крочим у његов објекат. Ја сам остала шокирана и ван себе. Молим вас посаветујте ме коме да се обратим и шта да радим даље и да ли може уопште да ме отпусти док сам на породиљском? Унапред захвална      

Савети

Како се уручује отказ уговора о раду

Отказ уговора о раду не може бити упућен путем СМС-а. Према члану 185.Закона о раду Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у дужан је да о томе сачини писмену белешку. Тада се решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. Како сте радили без уговора о раду, односно на црно, послодавац је могао у сваком тренутку да прекине ваше ангажовање, јер нисте поседовали правни основ који вас штити од незаконитог престанка радног односа. Рад на црно додатно компликује ситуацију када је у питању отказ од стране послодавца, јер фактички нигде се није водило да је запослени радио на том радном месту. Уколико поседујете било какав доказ да сте за тај период рада били код послодавца у питању, на пример, уплате на рачун, обрачун плате, било какав документ послодавца са Вашим потписом, сведоке- остале запослене којиће потврдити ваш рад, можете се обратити Инспекцији рада, мада ћете од њих добити одговор да пошто нисте више радно ангажовани код тог послодавца, они не могу ништа да ураде, што и јесте истина, јер Инспекција рада има надлежности само када запосленог затекне без уговора на радном месту. Али уколико планирате покретање судског поступка, добро је да поседујете написмено да сте се обратили Инспекцији, мада у овом случају касно. Потом, можете поднети тужбу надлежном суду- Основном суду, одељењу за радне спорове, у којој ћете тужити послодавца и захтевати утврђивање постојања радног односа, а уз то и враћање на рад због незаконитог отказа, али је на Вама да у поступку касније докажете да сте заиста били радно ангажовани код послодавца у датом периоду, да би тај фактички рад могао да се конвертује у легалан радни однос.

Радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства

Како је 16.априла ступила на снагу измена Закона о раду која додатно уређује заштиту материнства, где по члану 187 труднице ни мајке које су на породиљском одсуству не могу добити отказ уговора о раду, а ако имају уговор на одређено време, радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства. Тако да ако је уговор био закључен до 18.априла, на лице у питању се примењују нове/измењене одредбе закона о раду. За то лице треба припремити решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос-до истека права на коришћење одсуства. У супротном потребно је обратити се Инспекцији рада са пријавом да послодавац крши законске одредбе у погледу посебне заштите материнства. Сваки акт послодавца који је супротан законским одредбама је ништав.

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга