ћир lat

Да ли сте у пракси имали случај уговор о стручном оспособљавању и усавршавању?Да ли сте у пракси имали случај уговор о стручном оспособљавању и усавршавању у којем је наведено да ја желим да се стучно усавршим и водим се у фирми као лице на усавршавању-специјализацији? Које обавезе и права ми проистичу из овог уговора? У једном од чланова уговора је наведено да имам право на новчану накнаду, не уплаћује ми се допринос и стаж у осам наредних месеци, јер у уговору стоји да се ово не сматра зарадом? Јесам ли или нисам обесправљен овим уговором за који у надлежној инспекцији тврде да нису надлежни а не упућују ме на оног ко је надлежан. Молим за стручни коментар.