ћир lat

За скоро годину дана добила сам један одрезак од платеПоштовани, фирма преко које радим на уговору о раду, не даје ми одреске од плате, за скоро годину дана добила сам један одрезак, не само ја већ сви који раде преко те фирме. Тражила сам у више наврата све одреске од плате, да бих од 11 месеци колико радим добила одрезак за два месеца. Обавештена сам да могу да их пријавим инспекцији али да морам да им оставим своје податке па ме занима да ли то може некако анонимно да се уради тј. да им се пошаље инспекција која би утврдила да они недостављају одреске? Унапред захвална.

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).