ћир lat

Фирма ми дугује зараду, каква је судска процедура наплате потраживања и колико траје сам процес?Поштовани, молим вас за правни савет. Радим у једној приватној фирми. Од јануара 2011. била сам пријављена преко омладинске задруге на 6 месеци (за којих ми је задруга исплатила само 80 хиљада динара од 180 хиљада). Након истека уговора послодавац ме је пријавио од 01.07. (прво на 3 месеца, затим до 31.12., а тренутно радим без уговора) и за то време исплатио плату по уговору закључно са деветим месецом. Иначе плата ми је већа од назначене у уговору.  Моја питања су следећа: Да ли имам права да тражим од омладинске задруге преостали дуг без обзира да ли јој је фирма уплатила тај новац? Да ли је дужна по закону да ми исплати тај новац на мој захтев? Колико је, по закону, најдужи рок између две уплате који је дозвољен послодавцу? Како иде поступак покретања тужбе за наплату потраживања? Где се подноси тужба? Колика је вероватноћа саме наплате? Колико траје сам процес? Да  ли је потребно приложити неке доказе и које? Да ли постоји могућност наплате и разлике до пуне плате?