ћир lat

Шефица нам брани да имамо било какву паузу у току радаРадим у бутику већ дуже време. Пријављена сам, мада ми наравно није призната висока стручна спрема коју имам, мада то није мој главни проблем. Мене много више повређује када ми неко вређа основно људско у мени. Наиме, шефица нам увек смишља додатне обавезе и забране сваке врсте, много се иживљава, и више пута сам била пред пуцањем. Мада смо на то већ навикли. Оно што ме брине је што нам брани да имамо било какву паузу у току рада за оброк или освежење. Смена нам траје од 15 до 21 час, и она мисли да немамо никакве потребе да правимо било какву паузу у току радног времена. Скоро је направила сцену када је видела једну колегиницу да једе сендвич. Молим вас да ми кажете да ли је то кршење основних људских права а не само радних права?      

Савети

Радно време запосленог

Законом о раду предвиђено је да пуно радно време запосленог може трајати највише 40 часова недељно а да је прековремни рад забрањен осим у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран и тада не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.