ћир lat

Понудили су ми посао, али су ми рекли да уз уговор о раду морам да потпишем и бланко отказ унапредПрошла сам разговор за рад у једној банци, не бих да наводим о којој је реч. Понудили су ми посао, али су ми рекли да уз уговор о раду, који сам потписала на одређено време, тачније на годину дана, морам да потпишем и један папир  на коме пише да сам сагласна да ми споразумно престане радни однос. Нисам знала о чему се ради, али када сам се накнадно распитала, сазнала сам да је у питању бланко отказ. Какве последице ово може имати по мене, и да ли да се обратим некоме, инспекцији или некој другој институцији? Да ли могу добити отказ пре истека рока на који сам закључила уговор?          

Савети

Поступак у случају бланко отказа

У случају потписивања бланко отказа, најбоље је да одете до најближег суда и да у да у присуству два сведока дате изјаву којом ћете опозвати потпис на бланко документу који сте потписали и ту изјаву доставите послодавцу и Инспекцији рада са писменим доказом (доставницом) да су исту примили.

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга