ћир lat

Дувански дим у огромним количинама излази из пушионице и просеже се целом халомРадим у једној великој фирми. Имамо велики проблем код нас у фирми што се тиче дуванског дима који у огромним количинама излази из пушионице и просеже целом халом. Наиме, за време пауза у року од 20 - так минута ту око 150 људи упали цигарету, док излазе и улазе сав дим иде у халу и остаје где нама пушачима и мени као асматичару то веома смета. Молим Вас за савет или шта бих могао још да предузмем? Хвала

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).