ћир lat

Постоји ли неки механизам заштите од бесконачног рада на одређено време?Радим у фирми која се бави обезбеђењем, пријављен сам, али већ други пут добијам уговор на одређено време, тј. на годину дана, с тим што су ме после првих годину дана одјавили, и пребацили фиктивно у њихову другу фирму на 45 дана. Постоји ли неки механизам заштите од овога, пошто овако губим право на материјално у случају отказа и друге ствари?