ћир lat

Желела бих да знам да ли је послодавац дужан да ми плати трошкове пута и по ком закону?

6. фебруар 2013 | путни трошкови


Живим у Нишу, а радим у Алексинцу већ девет година. Путујем сваког радног дана. Послодавац ми никада није плаћао трошкове пута, скоро пола плате дам на аутобуски превоз. Желела бих да знам да ли је послодавац дужан да ми плати трошкове пута и по ком закону?

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).