ћир lat

Послодавац ме је на почетку рада условио потписивањем уговора о чувању информaција у коме стоји забрана да радим на сличним пројектима 3 годинеРадио сам кратак период у фирми, без пријаве, уговора о раду или уговора о делу. Послодавац ме је на почетку рада условио потписивањем уговора о чувању информација (где сам насловљен као сарадник) у коме поред забране откривања информација стоји и клаузула о конкуренцији тј. забрана да радим на сличним или истим пројектима у наредне 3 године након напуштања посла. Није уговорена казна у случају кршења овог члана, нити се послодавц обавезује да исплати било какву накнаду у случају да је ова ставка испуњена. Сада кад напуштам фирму, послодавац врло широко тумачи написане ставке, односно под сличним и истим пројектима подразумева све што може да му засмета, а не само оно на чему сам радио. Ситуација се практично своди на то да ја не могу да радим у струци наредне 3 године.  Осим овог уговора у коме није дефинисина никаква надокнада за мој рад нисам добио никакав документ. Да ли је закон заиста такав, да ја заиста наредне 3 године не могу да радим у струци? Молим за помоћ, у питању су основни егзистенцијални проблеми.