ћир lat

Увећање коефицијента за обрачун зарадеРадим на једној телевизији, на месту сниматеља где је захтевана ССС стручна спрема, а ја имам ВСС која не одговара ни једном радном месту. Обрачун плате ми се врши по ССС основу а порезе плаћам по ВСС основу. Да ли имам право на повећање коефицијента на основу неодговарајуће ВСС и ако имам колико?