ћир lat

Ко је дужан да ми упише стаж у радну књижицу за рад на привременим пословима?Радио сам 2 године и 6 месеци у ресторану, од чега сам 2 године радио преко омладинске задруге а после су са мном закључили уговор о раду на 6 месеци. Добио сам отказ 31-ог јануара докле ми је важио уговор и то без отказног рока ми је саопштено 2 дана пре истека рока на који је уговор закључен. Да ли могу да тужим послодавца због тога што ми 2 године нису уписали у радну књижицу?

Савети

Често послодавци мењају опис посла у уговору о раду на одређено време како би избегли обавезу да запосленог ангажују на неодређено време

Према члану 37 Закона о раду радни однос на одређено време не може трајати дуже од  12 месеци. Након истека тог рока он би требало да прерасте у радни однос на неодређено време. Међутим, често је да послодавци мењају опис посла у уговору о раду на одређено време како би избегли обавезу да запосленог ангажују по основу уговора о раду на неодређено време, и у том случају фактички нема кршења Закона о раду у погледу рада на одређено време, иако је у питању злоупотреба законских одредби. Уколико у уговорима није мењан опис посла на ком  сте ангажовани, имате основа да послодавца пријавите надлежној инспекцији рада. Што се тиче доприноса за обавезно социјално осигурање уколико вам послодавац не уплаћује доприносе, можете га пријавити Пореској управи, подношењем пријаве, након чега порески инспектор поступа по пријави и утврђује да ли је дошло до кршења, и потом обавезује послодавца да у одређеном року поступи по налогу, тј. да уплати доприносе које вам дугује, у супротном се подноси прекршајна пријава.  Пре подношења саме пријаве, морате из надлежне филијале ПИО фонда узети листинг, којим доказујете да вам доприноси нису уплаћени, и припремити претходне уговоре о раду којима доказујете да сте радили у том периоду код тог послодавца.