ћир lat

тужбаРадио сам 2 године и 6 месеци у ресторану, од чега сам 2 године радио преко омладинске задруге а после су са мном закључили уговор о раду на 6 месеци. Добио сам отказ 31-ог јануара докле ми је важио уговор и то без отказног рока ми је саопштено 2 дана пре истека рока на који је уговор закључен. Да ли могу да тужим послодавца због тога што ми 2 године нису уписали у радну књижицу?

Опширније
22. јануар 2014 | тужба

Добио сам отказ који је потпуно незаслужен, не у смислу како сам ја диван и пожељан радник па мени нико не сме да да отказ,већ ми је 2 месеца пре отказа запрећено како ћу добити отказ,ако им не признам нешто што нити знам да се десило нити имам везе са тим. Проблем је ако бих и потражио правду на суду, тај што су директор(ка) у мојој фирми и генерални директор који је у седишту фирме у

... Опширније
15. јануар 2014 | радни спор, тужба

Радим у МУП-у. Законом о раду чл. 50 ст. 1 прописано је да пуно радно време износи 40 сати. чл. 53. Ст.1. На захтев послодавца запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе и др. чл 53. Ст. 2 прописано је да прековремени рад не може да траје дуже од осам сати недељно. Ја сам прошле недеље имао 50 радних сати а ове 60 радних сата. Мој колега је ове

... Опширније

Мој теча је машинац, 60 година старости, на позицији директора за унутрашњу контролу у који спада и ИТ. 

... Опширније

Поштовани, добила сам отказ по истеку уговора на одређено време. За то време послодавац није исплаћивао редовно зараде. По отказном решењу, рок за исплату заосталих примања је био 30 дана. Наравно, није испоштован. Остатак радника су његови пријатељи којима даје паре на руке, у еврима, без уплате доприноса. А мени нажалост још увек не. На који

... Опширније

Oбраћам Вам се у нади да ћете ми помоћи. Моја мама је радила код приватника годину и по дана. У септембру 2011. дао јој је усмено отказ. Од тада се послодавац више није јавио, нити јој је вратио радну књижицу, а није ни уплаћивао радни стаж и доприносе, од 1.1.2011 до данашњег дана. Нема здравствено осигурање од новембра 2011. године. Обраћали смо се инспекцији рада, два пута. Први пут  када

... Опширније

Радим у фирми која се налази у тешкој ситуацији. Пословођа са којим радим се издире ,псује, виче и свакодневно му нешто смета. Да појасним, ако радни задатак није добро урађен од стране колега, ја немам права да исправљам и тражим грешке у њиховим радовима јер то су све инжињери, а он сваљује на мене, баца папире по канцеларији итд. Тренутно и не прича самном па неће посао да ми да, подмеће

... Опширније

Радим за једну фирму већ две године. Бутик се налази у Беоргаду. На почетку рада сам потписала бланко уговор, јер сам рачунала да је боље да имам посао и примам плату. Након пар месеци сам сазнала да боловање не плаћају, годишњи имамо само 15 дана у току године, такође потписујемо бланко одлуку о годишњем. У задње време трпим ужасно психичко малтретирање од стране шефице, па ме занима да ли

... Опширније

Молим Вас да ми објасните шта тачно значи термин сексуално узнемиравање на радном месту, и какве су опције уколико је до оваквог прекршаја дошло?

Опширније