ћир lat

радни спорРадим у једној приватној клиници као медицински техничар од 21.09.2012. год. Радио сам без прекида по уговорима на одређено време, углавном у трајању од 3 месеца, мада се сећам и једног уговора који је трајао само један месец. Последњи уговор ми је истекао 30.11.2013. год. Нормално сам наставио са радом и после тога до данашњег дана. На питање када ће бити потписан следећи уговор одговорили су ми да до даљњег неће бити продужавања уговора "због ситуације" (криза у фирми). Јуче, пола сата пред крај смене позвали су ме у канцеларију и рекли ми да је то мој последњи радни дан, да више не морам да долазим, уз речи: "без неког одређеног разлога, а уговор ти је и онако истекао пре два месеца". Моја радна документација је још увек код њих, нисам добио никакво решење о престанку рада. Сада

...
Опширније

Пресудом Апелационог суда усвојен је тужбени захтев тужиоца у делу који се односи на поништај решења по коме је незаконито остао нераспоређен и којим је одбијен приговор Опширније

Занима ме да ли, у циљу праксе или статистике, обуке сарадника и кадрова, пратите суђења или радне поступке бројних прекршаја послодаваца приликом отказа? И, да ли током процеса, иако је адвокат ту, могу још некоме да се обратим за помоћ током суђења? Узгред, једном сте ми помогли конкретним одговором, што је уродило плодом, па вам се и на томе још једном захваљујем.

Опширније

15. јануар 2014 | радни спор, тужба

Радим у МУП-у. Законом о раду чл. 50 ст. 1 прописано је да пуно радно време износи 40 сати. чл. 53. Ст.1. На захтев послодавца запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе и др. чл 53. Ст. 2 прописано је да прековремени рад не може да траје дуже од осам сати недељно. Ја сам прошле недеље имао 50 радних сати а ове 60 радних сата. Мој колега је ове

... Опширније

Поднео сам пријаву инспекцији рада, изнео свој проблем, причао са инспектором, да би ми данас стигло решење од стране инспекције да они нису надлежни да решавају проблеме људи који нису у радном односу. Ја сам пријаву поднео пре месец дана док сам био у радном односу,а они су одреаговали после месец дана,када више нисам био запослен. Да ли то значи да онај ко поднесе захтев за интервенцију

... Опширније

15. јануар 2014 | радни спор

Да ли послодавац може да тужи запосленог уколико одбије да потпише анекс уговора о раду?  

Опширније

Мој проблем није везан директно за посао који тренутно обављам, мада би се и о томе могло писати. Наиме, мој проблем је радни спор. Пре пет година сам добио отказ у једном тржном центру. Тај отказ није био заснован на истинитим чињеницама па сам покренуо тужбу против послодавца са циљем поништавања тог отказа и враћања на посао. Основни суд, после неких годину и по дана доноси одлуку у моју

... Опширније

Радио сам као асистент на факултету, међутим добио сам отказ и покренуо сам радни спор, јер сматрам да је незаконит. Чланови синдиката знају како се према мени поступало у току радног односа, и председник синдиката је вољан да се о томе писмено изјасни у моју корист. Волео бих да ове људе предложим као сведоке на рочишту, али ме је страх да касније не испаштају због изјава које иду на штету

... Опширније

Запослен сам као возач камиона код једног приватника, на неодређено време. Колеге и ја већ месецима у назад нисмо примили плате, тако рећи, радимо без динара. Када год смо се обратили са захтевом да нам се исплате заостале зараде, нисмо добили одговор. Обратио сам се надлежном инспектору рада и он је рекао да то само може да се реши преко суда. Моје питање је ком суду подносим тужбу, да ли је

... Опширније