ћир lat

грађанска парницаПресудом Апелационог суда усвојен је тужбени захтев тужиоца у делу који се односи на поништај решења по коме је незаконито остао нераспоређен и којим је одбијен приговор на такво решење. Ставом 2 исте пресуде одбија се захтев тужиоца, да суд обавеже туженог да тужиоца врати на радно место које је у тренутку кад му је донето решење да је остао 

...
Опширније

Пред Основним судом води се спор за враћање отпремнине од стране запосленог којег је суд вратио на рад у локалну самоуправу, након што му је претходно три пута престао радни однос и два пута је био незаконито у статусу нераспоређеног. Који је прави основ за враћање отпремнине, увећане законском затезном каматом? Да ли се сматра неоснованим богаћењем кад лице својевољно оствари социјални

... Опширније

Поштовани, добила сам отказ по истеку уговора на одређено време. За то време послодавац није исплаћивао редовно зараде. По отказном решењу, рок за исплату заосталих примања је био 30 дана. Наравно, није испоштован. Остатак радника су његови пријатељи којима даје паре на руке, у еврима, без уплате доприноса. А мени нажалост још увек не. На који

... Опширније

Фирма код које сам радио више од 20 година отишла је у стечај. Заједно са колегама пријавио сам неисплаћене зараде и доприносе за здравствено и пензијско осигурање. Чуо сам да се по завршетку стечајног поступка радницима не исплаћују целокупни износи потраживања, већ приоритет има држава. Интересује ме како је то уређено по нашем закону?

Опширније

Запослена сам у приватној фирми као рачуновођа. Пре две године сам ненамерно направила грешку, и одређена средства, уместо на име своје фирме, пребацила на име фирме, која има сличан назив као моја, а има седиште у Београду. Међутим, та фирма је под ликвидацијом и нису могли да врате средства која су грешком пребачена. Правник из моје фирме, такође није хтео да покрене поступак враћања

... Опширније

Радим неколико година код приватника, а последњих 6 месеци нисам добио ни динара за свој рад. Напомињем да издржавам целу породицу, и да смо у материјално лошој ситуацији. Овим поводом обратио сам се инспектору рада са намером да пријавим послодавца, и уколико је могуће да га неко обавеже да ми исплати закаснеле зараде. Од инпекције сам добио одговор да је једино решење да поднесем тужбу

... Опширније

Радим као комерцијалиста у приватном предузећу и на располагању имам службени аутомoбил. Када сам ишао да уговорим неки посао, паркирао сам аутомобил прописно, међутим, када сам се вратио, аутомобил је био ударен. Дакле, није мојом кривицом дошло до тога. Власник предузећа ме од тада прогања да ја надокнадим штету, за коју апсолутно нисам крив, а чак ми прети да ће почети да ми одбија од

... Опширније

Поштовани, молим вас за правни савет. Радим у једној приватној фирми. Од јануара 2011. била сам пријављена преко омладинске задруге на 6 месеци (за којих ми је задруга исплатила само 80 хиљада динара од 180 хиљада). Након истека уговора послодавац ме је пријавио од 01.07. (прво на 3 месеца, затим до 31.12., а тренутно радим без уговора) и за то време исплатио плату по уговору закључно са

... Опширније

Запослен сам у једној фирми чија је матична компанија ван Србије. Дана 9.11.2012. примио сам решење по којем сам проглашен технолошким вишком због тешке финансијске ситуације у којој се фирма налази (у блокади) и реструктуирања. По решењу, следује ми отпремнина у складу са законом, а уговор о раду, са отказним роком, ми је престао 24.11.2012. Предузеће је било дужно да ми исплати отпремнину

... Опширније