ћир lat

враћање на радПред Основним судом води се спор за враћање отпремнине од стране запосленог којег је суд вратио на рад у локалну самоуправу, након што му је претходно три пута престао радни однос и два пута је био незаконито у статусу нераспоређеног. Који је прави основ за враћање отпремнине, увећане законском затезном каматом? Да ли се сматра неоснованим богаћењем кад лице својевољно оствари социјални програм и то у државној институцији (ПИО) а након тога се - убрзо (исте године) запосли у локалну самоуправу (градску управу)? Уколико има неоснованог богаћења: ко је дужан да покрене спор пред недлежним судом? Коjи је правни основ за покретња таквог спора?

Опширније