ћир lat

социјални програмПред Основним судом води се спор за враћање отпремнине од стране запосленог којег је суд вратио на рад у локалну самоуправу, након што му је претходно три пута престао радни однос и два пута је био незаконито у статусу нераспоређеног. Који је прави основ за враћање отпремнине, увећане законском затезном каматом? Да ли се сматра неоснованим богаћењем кад лице својевољно оствари социјални програм и то у државној институцији (ПИО) а након тога се - убрзо (исте године) запосли у локалну самоуправу (градску управу)? Уколико има неоснованог богаћења: ко је дужан да покрене спор пред недлежним судом? Коjи је правни основ за покретња таквог спора?

Опширније

Ја сам запослена у државној фирми. Имам услов за пензију, али закон ми дозвољава да могу да радим још четири године, до 65. године. Послодавац илити кадровска служба нас обавештава телефоном да ако не прихватимо да одемо да ће нас преместити на нека друга радна места, а на наша довести друге. Шта да радимо има нас доста?

Опширније

Да ли свака фирма мора да има Национални Програм за незапосленост, ако се тако зове. Ако нема какве су последице?

Опширније