ћир lat

пензијаПред Основним судом води се спор за враћање отпремнине од стране запосленог којег је суд вратио на рад у локалну самоуправу, након што му је претходно три пута престао радни однос и два пута је био незаконито у статусу нераспоређеног. Који је прави основ за враћање отпремнине, увећане законском затезном каматом? Да ли се сматра неоснованим богаћењем кад лице својевољно оствари социјални програм и то у државној институцији (ПИО) а након тога се - убрзо (исте године) запосли у локалну самоуправу (градску управу)? Уколико има неоснованог богаћења: ко је дужан да покрене спор пред недлежним судом? Коjи је правни основ за покретња таквог спора?

Опширније
15. јануар 2014 | пензија

Обраћала сам се редом од државних институција, преко синдиката до невладиних организација и нисам добила никакав одговор. Моја прича је следећа: Од 2007. године до августа 2012. добијала сам зараде али ми приватник послодавац није уплаћивао доприносе. Обртила сам се писменим путем инспекцији рада, пореској инспекцији и министарству рада. Од инспекције сам добила савет да тужим за период од

... Опширније
28. септембар 2012 | пензија

После 37 година стажа због стечаја предузећа у коме сам радио, остао сам без посла и пријављен у Националној служби за запошљавање као незапослено лице. Сада сам испунио услов за пензију и интересује ме да ли имам право на отпремнину за одлазак у пензију од Националне службе или пак од послодавца који је у међувремену изашао из стечаја и нормално послује. Напомињем да нисам добио никакву

... Опширније