ћир lat

обрачун зарадеПоштовани, Прво желим да Вам се захвалим, да Вас похвалим и подржим за покретање и спровођење пројекта "Достојанствен рад за сваког". Многи људи у Србији данас трпе изразито лоше услове на радном месту само да би осигурали егзистенцију. Из тог разлога Ваш пројекат пружа значајно охрабрење и подршку у борби за бољи живот у Србији. Тема која мене конкретно интересује је "Да ли висина зараде треба да буде негде дефинисана (у Уговору о раду или у општем акту послодавца)?". Наиме, радим у приватном сектору и у мом Уговору о раду пише: "Запослени има право на зараду у висини утврђеној општим актом послодавца. Запослени остварује зараду у нето износу уз могућност кориговања, а у зависности од финансијског пословања о чему одлучује посодавац." У Правилнику о раду послодавца пише следеће:

...
Опширније

Радим на једној телевизији, на месту сниматеља где је захтевана ССС стручна спрема, а ја имам ВСС која не одговара ни једном радном месту. Обрачун плате ми се врши по ССС основу а порезе плаћам по ВСС основу. Да ли имам право на повећање коефицијента на основу неодговарајуће ВСС и ако имам колико?

Опширније