ћир lat

уговор о делуРадио сам кратак период у фирми, без пријаве, уговора о раду или уговора о делу. Послодавац ме је на почетку рада условио потписивањем уговора о чувању информација (где сам насловљен као сарадник) у коме поред забране откривања информација стоји и клаузула о конкуренцији тј. забрана да радим на сличним или истим пројектима у наредне 3 године након напуштања посла. Није уговорена казна у случају кршења овог члана, нити се послодавц обавезује да исплати било какву накнаду у случају да је ова ставка испуњена. Сада кад напуштам фирму, послодавац врло широко тумачи написане ставке, односно под сличним и истим пројектима подразумева све што може да му засмета, а не само оно на чему сам радио. Ситуација се

...
Опширније
8. децембар 2012 | уговор о делу, Фонд ПИО

Ангажована сам по уговору о делу у једној приватној фирми. Имам проблем са правном службом послодавца, јер упорно тврде да нису обавезни да уплаћују пензијско и инвалидско осигурање за лица која су ангажована по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима. Да ли имам право на уплату доприноса и како да поступим у овом случају?

Опширније