ћир lat

неуговорена зарадаРадио сам кратак период у фирми, без пријаве, уговора о раду или уговора о делу. Послодавац ме је на почетку рада условио потписивањем уговора о чувању информација (где сам насловљен као сарадник) у коме поред забране откривања информација стоји и клаузула о конкуренцији тј. забрана да радим на сличним или истим пројектима у наредне 3 године након напуштања посла. Није уговорена казна у случају кршења овог члана, нити се послодавц обавезује да исплати било какву накнаду у случају да је ова ставка испуњена. Сада кад напуштам фирму, послодавац врло широко тумачи написане ставке, односно под сличним и истим пројектима подразумева све што може да му засмета, а не само оно на чему сам радио. Ситуација се

...
Опширније

Радим у фирми у којој немам право на годишњи одмор, јер како кажу не радим годину дана, односно немам уговор на неодређено време. Ја сам прихватила да идем на неплаћени одмор у трајању од 20 дана, па ме занима да ли ће ми се прекинути  радни стаж или не? Последњи уговор који сам потписала истиче ми 15. фебруара, а 03. фебруара ми је тачно 6 месеци како радим на одређено време. Сваки уговор

... Опширније
24. децембар 2012 | неуговорена зарада

Поштовани, извесно време радим за једно предузеће. Првих два месеца ме послодавац није пријавио, али то је уобичајено, затим, један од услова запослења је потписивање 2 бланко папира. Када је напокон дошло време за пријаву, исти ме пријавио на минималац, а стварна договорена плата је 35000 динара. Опет, рекла бих да је то у данашње време уобичајено. Због, скоро, свакодневног малтретирања,

... Опширније

Послодавац код кога радим ме је уредно пријавио и уредно уплаћује доприносе, међутим плату добијамо искључиво на руке и увек је то у просеку 80% од минималца, немам отворен рачун у банци и ако сам напомињен опет пријављен...код њега радим већ 6 година. Молим за савет....

Опширније

Поштовани, молим Вас да ми помогнете правним саветом. Моја ћерка је зубни техничар и ради у дому здравља у служби за дечију превентивну заштиту. Пре две године је распоређују на рад у школској зубној амбуланти, као стоматолошку сестру. Тај премештај се десио по упутству министарства и није било неких неправилности. Наравно,није била задовољна,али није била једина. Тако су и други прошли. Тада

... Опширније