ћир lat

уговор на одређено времеПоштовани, молим Вас да ми одговорите која је процедура за отварање трудничког боловања? Наиме, ја сам засновала радни однос и убрзо након тога сам сазнала да сам у другом стању. Између претходног и садашњег посла имам прекид дужи од 30 радних дана (ако не рачунам то што сам у међувремену 4 месеца примала новчану накнаду преко НСЗ, у супротном га немам) па ме занима да ли и за трудничко, тј. за боловање због одржавања трудноће морам да чекам да ми истекне 6 месеци непрекидног рада како бих остварила право на пун износ плате? Напомињем и то да сам засновала радни однос на одређено време у трајању од годину дана, али да ми је термин за порођај пре истека уговора.

Опширније

Радим у фирми која се бави обезбеђењем, пријављен сам, али већ други пут добијам уговор на одређено време, тј. на годину дана, с тим што су ме после првих годину дана одјавили, и пребацили фиктивно у њихову другу фирму на 45 дана. Постоји ли неки механизам заштите од овога, пошто овако губим право на материјално у случају отказа и друге ствари?

Опширније

Интересује ме под којим условима рад на одређено време може да прерасте у рад на неодређено време? Да ли то зависи од саме воље послодавца, или постоји неки законски оквир? Радим већ 4 године у једној фирми, у радном односу на одређено време, прво сам закључивала уговор на 3 месеца, а потом су  ми продужавали уговор на 6 месеци.    

Опширније

Недавно сам почела да радим у једној државној фирми. Међутим, пар дана након заснивања радног односа (на одређено време, годину дана), сазнала сам да сам у другом стању. Да ли имам право на породиљско боловање и од када, с обзиром да сам пре тога имала прекид у раду дужи од 30 дана? Поред тога, плашим се да саопштим то руководиоцу јер ће пре мене још једна колегиница отићи на породиљско и

... Опширније
28. децембар 2012 | уговор на одређено време

Поштовани, ја сам трудница која има уговор о раду на одређено време до јануара 2013. године. Да ли фирма у којој радим има право, обзиром на моју трудноћу, да ми не продужи уговор? Уколико је тако, ако бих се ја фиктивно пријавила на осигурање у неку другу фирму, који би био месечни износ за доприносе који бих морала да издвајам и да ли се од стране државе рефундирају и доприноси или само

... Опширније

Поштовани, засновала сам радни однос на одређено време, до повратка привремно одсустног запосленог. Закон је сасвим јасан у ситуацији да мој радни однос престаје даном повратка запосленог на посао, међутим, запослени кога мењам је прекинуо радни однос, да ли у тој ситуацији долази до преображаја мог радног односа из одређеног на неодређено радно време, јер запослени кога мењам је био на

... Опширније

Молим вас за помоћ. Радила сам у фирми у склопу које се налази више радњи за продају луксузне робе. Од 15.09.2012. године почела сам званично тамо да радим (десет дана пре тог датума била сам на пробном раду). За то време послодавац ме није пријавио ПИО фонду, нисам добила ни динар личног дохотка, свакодневно сам се сусретала са различитим облицима израбљивања (прековремени рад, који није

... Опширније

Колико дуго послодавац може да ми продужује уговор на месец дана?

Опширније

Поштовани, желела бих да Вам поставим једно питање. Запослена сам од јануара 2012 и потписала сам уговор на одређено време до повратка привремено одсутне запослене. Мењам породиљу која треба да се врати на посао почетком јуна 2013. Удата сам и желим проширење породице, али се плашим за посао. Фирма је јако добра, а ја сам дуго по завршетку факултета тражила посао и не бих желела да га

... Опширније