ћир lat

заштита особа са инвалидитетомЈа сам радник у једном јавном предузећу и имам 37,5 година радног стажа. Последње две године сам распоређиван на непостојећа радна места са непостојећим бод сатом. Значи да такво радно место и такав бод сат не постоји у систематизацији. Са тиме сам упознао правну службу, синдикат, управника и тех.рук.за ЕМО. Пошто ме нису удостојили ни одговора покренуо сам поступак за заштиту својих права пред судом. Након чега (после два месеца), ми управник исписује решење о мом премештању у друге погоне, напомињем да сам инвалид рада и имам већ распоредно решење од инвалидске комисије. Решење још нисам примио и тражим ваш савет како да поступим? 

Опширније