ћир lat

мишљење синдикатаМој теча је машинац, 60 година старости, на позицији директора за унутрашњу контролу у који спада и ИТ. Како каже, ново руководство је систематски месецима предузимало радње како би извршило притисак да он да отказ. Фирма у којој ради је у лошем материјалном стању и очито хоће да избегну плаћање отпремнине, тј. да му дају отказ као технолошком вишку. У међувремену, су му нашли грешку која тиче се поруџбине додатних лиценци по налогу инспекцијске контроле тј. прибавио је понуду

...
Опширније