ћир lat

стечајни поступакФирма код које сам радио више од 20 година отишла је у стечај. Заједно са колегама пријавио сам неисплаћене зараде и доприносе за здравствено и пензијско осигурање. Чуо сам да се по завршетку стечајног поступка радницима не исплаћују целокупни износи потраживања, већ приоритет има држава. Интересује ме како је то уређено по нашем закону?

Опширније

Приватна фирма у којој сам била запослена је отишла у стечај. Мени и осталим запосленима нису уплаћени доприноси за последњих годину дана рада. На који начин могу да остварим своје право на уплату доприноса? С обзиром да су неке непокретности послодавца под хипотеком, какав је ред намирења потраживања нас запослених у односу на банку? Да ли постоје неке друге могућности за остваривање наших

... Опширније