ћир lat

омладинска задругаРаније сам радила у државној фирми по основу уговора о раду закљученог на одређено време, скоро 5 година. Пре годину дана када је по правилу требао да ми се продужи уговор на одређено време, уместо њега добила сам уговор о привременим и повременим пословима, који је имао три уговорне стране, мене као задругара, послодавца, односно фирму у којој радим и омладинску задругу. Била сам веома збуњена с обзиром да имам 37 година, а од колега који су у истом положају сам сазнала да је та граница 30 година старости. Наравно, потписала сам уговор да бих задржала посао који се састоји од уноса података  у тој фирми.  Да ли послодавац има право овако да ме ангажује, и шта се дешава са том границом од 30 година? Да ли је овакво поступање противзаконито?

Опширније