ћир lat

правилник о радуЗакључио сам уговор на неодређено време, и у једном делу пише да у току године имам право на годишњи одмор у трајању од 20 радних дана. Интересује ме да ли је овако утврђено трајање годишњег одмора фиксно, или постоји могућност да се временом трајање увећа? Који су уопште услови за одређивање трајања годишњег одмора?

Опширније

Средином ове године сам напунила године стажа где добијам још један дан одмора (одређеним чланом из Правилника). Годишњи одмор сам тражила крајем ове године, али решење сам добила са бројем дана као за прошлу годину уз небулозан одговор некога из правне службе, све у свему како ћу на то имати право тек следеће године.  Да ли ми можете објаснити како се стицање права на додатне дане одмора по

... Опширније

Поштовани, по струци сам дипломирани социјални радник и нешто више од годину дана радим у установи за лица ометена у менталном развоју, на радном месту социјалног радника. Првих годину дана имала сам статус приправника. Након тога сам добила уговор на неодређено време и истовремено директор установе именовао ме је за руководиоца службе социјалног рада у оквиру установе. Међутим, именовање,

... Опширније

Запослен сам у компанији која је у последњих годину дана због смањења трошкова отпустила на десетине радника. У почетку је исплаћивала отпремнине или је са запосленима договорен споразумни раскид радног односа. Међутим како би избегли и тај трошак сада се прибегава честим променама услова рада који наводе раднике да сами одустану. Конкретно у мом примеру за последњих девет месеци три пута ми

... Опширније