ћир lat

премештај на друго радно местоЗапослена сам у приватној фирми као фармацеутски сарадник, на неодређено време. У уговору о раду који сам закључила сам послодавцем наведена је висока стручна спрема и занимање које одговара стручној спреми. Недавно ми је директор наложио да до даљњег радим промоције фармацеутских производа наше компаније. Када сам тражила образложење због овог премештаја, наишла сам на ћутање. Потом сам тражила да се сачини анекс уговора којим ће се уредити моје ново занимање, а директор је рекао да то није неопходно. Такође никаквим актом о систематизацији послова код послодавца није уређена делатност промовисања производа, као ни да те послове обавља лице које има 7. степен стручне спреме. Молим Вас да ме посаветујете шта да радим у овом случају и коме да се обратим?

Опширније

Послодавац ме је обавестио да ме премешта на друго радно место за које је предвиђена нижа стручна спрема од оне коју поседујем. Без икакве претходне најаве и обавештења, из правне службе сам добила обавештење о понуди за закључење анекса уговора о раду. У анексу још пише да уколико у наведеном року се не изјасним или одбијем понуду, послодавац ће донети решење о отказу уговора о раду. Да ли

... Опширније

Поштовани, Молим за хитну правну помоћ. Радим у фирми већ више од 3 године,у питању је малопродаја, за стално сам запослен. Данас услед затварања једне радње у оквиру наше фирме послодавац ми је рекао да због мањка посла, потребе за мојим радним местом престају, и покушао је да ми протури да потпишем споразумни раскид уговора на шта ја нисам пристао. Знам да из уговора о раду је дужан да ми

... Опширније

Запослен сам у компанији која је у последњих годину дана због смањења трошкова отпустила на десетине радника. У почетку је исплаћивала отпремнине или је са запосленима договорен споразумни раскид радног односа. Међутим како би избегли и тај трошак сада се прибегава честим променама услова рада који наводе раднике да сами одустану. Конкретно у мом примеру за последњих девет месеци три пута ми

... Опширније