ћир lat

радно место са нижим звањемЗапослена сам у приватној фирми као фармацеутски сарадник, на неодређено време. У уговору о раду који сам закључила сам послодавцем наведена је висока стручна спрема и занимање које одговара стручној спреми. Недавно ми је директор наложио да до даљњег радим промоције фармацеутских производа наше компаније. Када сам тражила образложење због овог премештаја, наишла сам на ћутање. Потом сам тражила да се сачини анекс уговора којим ће се уредити моје ново занимање, а директор је рекао да то није неопходно. Такође никаквим актом о систематизацији послова код послодавца није уређена делатност промовисања производа, као ни да те послове обавља лице које има 7. степен стручне спреме. Молим Вас да ме посаветујете шта да радим у овом случају и коме да се обратим?

Опширније

Послодавац ме је обавестио да ме премешта на друго радно место за које је предвиђена нижа стручна спрема од оне коју поседујем. Без икакве претходне најаве и обавештења, из правне службе сам добила обавештење о понуди за закључење анекса уговора о раду. У анексу још пише да уколико у наведеном року се не изјасним или одбијем понуду, послодавац ће донети решење о отказу уговора о раду. Да ли

... Опширније

Интересује ме да ли послодавац има права да ми не да решење у висини моје завршене школске спреме и колико је то временски дозвољено, тј. да ли има неки период који њима то дозвољава а да касније морају да испоштују завршени степен школе и у складу са тим дају адекватно решење предвиђено за ту висину школе? Средњу школу сам завршио као техничар четвртог степена тј. четворогодишњу школу, по

... Опширније