ћир lat

БеоградУ петак 13. марта сам била на разговору за посао у једној адвокатској канцеларији у центру града. Након краћег разговора о мојим квалификацијама и претходним пословима, партнерка у фирми и адвокатица која је водила разговор ме је питала који је мој брачни статус. Нажалост, нисам била затечена овим питањем, али сам била изненађена да га поставља једна адвокатица по професији, неко ко би морао да зна шта је дискриминација. Дакле, или је необавештена или је свесно извршила диксриминацију. На моје питање зашто се уопште поставља такво питање, одговорила ми је да то говори колико сам одговорна и у стању да одржим однос. Не знам просто шта да прокоментаришем на ово. Да ли то значи да су само људи који су у браку одговорни и шта уопште значи „да умем да

...
Опширније

Поштовани, да ли по закону послодавац може да ми да отказ одмах по повратку са породиљског боловања?

Опширније

Пресудом Апелационог суда усвојен је тужбени захтев тужиоца у делу који се односи на поништај решења по коме је незаконито остао нераспоређен и којим је одбијен приговор Опширније


  Дискриминација по основу напредовања на послу због година старости(62).После доношења нове систематизације и укидања претходног радног места отворена су два нова радна места и једно је још упражњено,која одговарају мојој стручној спреми и радном искуству,али су распоређени други запослени који немају ни приближно радно искуство а ја сам распоређен на послове за које се нисам школовао и на

... Опширније

3 године сам запослен на неодређено у фирми у Београду. Фирма се гаси, тј. у процесу је ликвидације. Отвара се нова фирма и ја зараду примам преко те нове фирме, уговор који имам са старом фирмом је непромењен, нити сам потписао неки нови уговор. И та нова фирма се гаси (исто је у процесу ликвидације), отвара се нова фирма, трећа. Мени је понуђено да потпишем споразумни отказ и да потпишем

... Опширније

Радим на једној телевизији, на месту сниматеља где је захтевана ССС стручна спрема, а ја имам ВСС која не одговара ни једном радном месту. Обрачун плате ми се врши по ССС основу а порезе плаћам по ВСС основу. Да ли имам право на повећање коефицијента на основу неодговарајуће ВСС и ако имам колико?

Опширније

Поднео сам пријаву инспекцији рада, изнео свој проблем, причао са инспектором, да би ми данас стигло решење од стране инспекције да они нису надлежни да решавају проблеме људи који нису у радном односу. Ја сам пријаву поднео пре месец дана док сам био у радном односу,а они су одреаговали после месец дана,када више нисам био запослен. Да ли то значи да онај ко поднесе захтев за интервенцију

... Опширније

22. јануар 2014 |

Како да наплатим прековремени рад викендом, јер у фирми у којој радим се поред 5 радних дана ради сваке суботе, а до сада ми ни једна није плаћена? Према члану 108. Закону о раду послодавац је дужан да запосленом за прековремени рад исплати увећану месечну зараду у висини од 26% од основице.

Опширније
22. јануар 2014 |
Да ли по закону послодавац може да скида раднику са плате мањак робе? Опширније