ћир lat

О намаИницијатива ЦРНО НА БЕЛО настала је са пројектом Фондације Центар за демократију „Достојанствен рад за сваког“ током 2012. и 2013. године када смо анимирали, подстицали и оснажили грађане да се ефикасније боре за своја радна права, а истовремено умрежили све оне актере који су кључни у борби за бољи и достојанственији рад у Србији, што нам је и био циљ.

Током овог пројекта увидели смо значај ове иницијативе, због чега смо наставили са промовисањем концепта достојанственог рада у Србији кроз истоимену интернет платформу www.crnonabelo.com; Twitter и Facebook налоге @CrnoNaBelo и @CentarОnline. 

Платформу Црнонабело прати велики број грађана, и на тај начин се редовно информишу о актуелностима у области рада, радних права, активностима државе, синдиката и невладиних организација на унапређењу законодавног оквира и општих услова приликом запошљавања и на раду.

Достојанствен рад значи продуктивно радно место на коме се штите права радника, на коме се може зарадити пристојна зарада и где постоји одговарајућа социјална заштита. Велика незапосленост је највећи проблем у Србији, али истовремено је важно да постоје услови за добар посао.

Фондација Центар за демократију током 2019. године, уз подршку Олоф Палме Центра, наставља активно да доприноси побољшању услова за достојанствен рад свих радника у Србији, кроз јачање капацитета кључних актера (синдиката, невладиних организација, послодаваца...), повезивање и умрежавање организација цивилног друштва, информисање и саветовање грађана.

Више о кампањи ЦРНО НА БЕЛО – Заједно смо гласнији (2012-2013.) можете прочитати ОВДЕ.

Током протеклих година, пратили смо и евалуирали политике и правни оквир у области рада, запошљавања и социјалног укључивања, анализирали нацрте закона и измена закона релевантних за ову област и предлагали решења и нове практичне политике.

Стручним анализама и истраживањима дошли смо до нових података и закључака, који су утицали на друге актере и доносиоце одлука у области социјалне политике и запошљавања.

Тренинзима и радионицама о правном оквиру Европске уније и принципима Уједињених нација ојачали смо капацитете цивилног сектора за свеобухватнији приступ решавању проблема радника у Србији.

Интензивно смо радили на успостављању сарадње и партнерстава са невладиним организацијама широм Србије које се баве овом тематиком, са синдикатима, послодавцима и представницима јавног сектора. Захваљујући темама које смо покренули и којима смо се бавили у периоду који је за нама (статистика и достојанствен рад – манипулација статистичким подацима о броју запослених и незапослених; профил радника који раде преко агенција за запошљавање и њихова лична искуства; положај жена на тржишту рада – могућности запошљавања и адекватности зарада из угла родне (не)једнакости на тржишту рада Србије; социјална димензија у Европском семестру – утицај на програмирање Економског програма реформи у Србији, и многе друге), активирали смо јавност и цивилни сектор у намери да концепт достојанственог рада заузме заслужено место на листи приоритета у процесу реформи.

Наставили смо да јачамо капацитете кључних актера (синдиката, невладиних организација, послодаваца...), са акцентом на младе у Србији (према подацима Анкете о радној снази за IV квартал 2017. године, стопа незапослености младих у Србији износи 33,3%, док је стопа НЕЕТ* 17,6%).

Велику пажњу усмерили смо ка умрежавању и повезивању организација цивилног друштва, с намером да, кроз удружени наступ, знања и искуства значајније допринесемо побољшању радника у Србији.

Наставили смо да комуницирамо са грађанима, саветујемо их коме да се обрате уколико им је неко право из области рада нарушено, и да смишљамо нове и занимљиве садржаје за нашу платформу ЦрноНаБело (веб сајт, Facebook i Twitter налог) која већ годинама функционише као сервис информација о реформским процесима, новим законима и кршењу права из области рада.

У текућој 2019. години пројекат „Радна права су наша права“ се наставља, и посебно се бави осетљивим групама на тржишту рада – младима, старима и женама.

Пратите наш портал и даље.

Тим Центра за демократију

(*НЕЕТ – удео младих који нити раде, нити се школују, нити су на обуци у укупној популацији узраста од 15-24 године)

***

Фондација Центар за демократију охрабрује и покреће грађане на изградњу демократског и солидарног друштва, унапређује економска, социјална и културна права и бори се за одговорне и ефикасне институције кроз истраживање, образовање и јавни дијалог.