ћир lat

Кампања ЦРНО НА БЕЛОУ 12 градова спроведена је кампања под називом „Црно на бело - Заједно смо гласнији“ којом смо мотивисали грађане да се боре за поштовање својих права у сфери рада и формиране су локалне коалиције за подршку које су биле сачињене од релевантних актера из јавног, цивилног и приватног сектора.

 • Одржано је 38 уличних акција широм Србије у три циклуса чије су теме биле рад на црно, безбедност и здравље на раду и мобинг.
 • Преко 5.000 грађана је својим потписом подржало наше захтеве формулисане у Декларацији за достојанствен рад.
 • Разговарали смо са преко 15.000 грађана и дали близу 1.000 правних савета - највише у вези са неисплатом зарада, злостављањем на радном месту, дискриминацијом при запошљавању и на раду, радом на црно, безбедношћу и здрављем на раду.
 • Свакодневно смо током 10 месеци били на располагању грађанима преко телефона и он-лине и прикупили више стотина сведочанстава грађана из целе Србије.
 • У нашим активностима учествовало је преко 300 представника државних институција са којима смо учврстили сарадњу. Неке од њих су Министарство рада и социјалне политке, Управа за безбедност и здравље на раду, Инспекторат за рад, Агенција за мирно решавање радних спорова, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, Виши прекршајни суд. Подршку је дао и значајан број представника бизниса, а нарочито смо добро сарађивали са привредним коморама и послодавачким удружењима.
 • Објавили смо публикацију „Ка ефективнијем поступању прекршајних судова и инспекција рада у заштити права радника“.
 • Јавно смо промовисали препоруке за унапређење рада ових институција и проследили их релевантним доносиоцима одлука. Такође, објавили смо и збирку одабраних препорука у вези са различитим темама из ове области.
 • Израђен је и овај веб портал crnonabelo.com који је имао више од 50.000 посетилаца и преко 100.000 прегледа страница. Преко портала грађани су такође слали своја питања и могли су да контактирају релевантне институције. Само у новембру 2012. овим путем добили смо преко 100 питања грађана.
 • На Фејсбуку и Твитеру број активних „лајкера“ и пратилаца је достигао 8.000 (који се прогресивно увећавао и након завршетка пројекта). Овим путем смо допрли до пола милиона грађана, а најпопуларнији садржај видело је 200.000 корисника социјалних мрежа.
 • Преко 200 организација цивилног друштва је на различите начине учествовало у пројекту и велики број је потписало Декларацију за достојанствен рад.
 • Пројекат је представљен на сајмовима цивилног друштва у Београду и Нишу.
 • Медији су активно пратили кампању, а коалиција се више од 100 пута појавила у штампаним и електронским медијима.

Пројекат су на националном и локалном нивоу спровели Фондација Центар за демократију, са Центром за развој непрофитног сектора, Центром за нове комуникације Докукино, Тимочким клубом, Удружењем грађана Заједно, заједно и Ресурс центром Мајданпек. Спровођење пројекта финансијски је подржао УСАИД преко Института за одрживе заједнице.

Иницијатива и даље делује кроз заједничке и појединачне активности досадашњих и нових партнера. И даље наш правни тим даје бесплатне савете из области радног права, информишемо грађане о дешавањима у овој области, истражујемо актуелне проблеме и питања.

Реконструкцију овог портала подржао је Међународни центар Олоф Палме у оквиру пројекта „Радна права у Србији – Праћење примене регулативе и увођење измена кроз креативно заговарање“ и кроз пројекат „Достојанствено радити у Србији - Ка бољој заштити права запослених кроз сарадњу цивилног друштва и синдиката“, које спроводи Фондација Центар за демократију.