ћир lat

Коришћење поднесака

21. март 2014 | Обрасци


Преузмите моделе поднесака и, уколико вам је потребно, погледајте упутство за сваки модел. Можете преузети различите врсте поднесака помоћу којих можете заштитити своја права из радних односа. У наставку се за коришћење сваког поднеска налази појашњење. Кликните на поднесак који је адекватан вашим потребама: