ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРИТУЖБЕ НА РАД ИНСПЕКТОРА РАДА

17. март 2014 | Обрасци


Уколико нисте задовољни поступањем инпсектора рада након поднете пријаве, или сматрате да је инспектор неоправдано одбио да по пријави поступи, навођењем да то није у његовој надлежности, можете упутити притужбу на његов рад директору Инспекората за рад или министру рада, запошљавања и социјалне политике. Притужба се насловљава на поменуте институције, а доставља се у просторијама одељења инспекције рада, на чији рад се жалите. У писарници инспекције рада ће завести примљену притужбу, и даље је проследити директору Инспектората, а ви ћете добити доказ да је притужба предата. Рок за одговор на притужбу је 15 дана, од дана када је достављена, уколико то захтевате у самој притужби. Пример притужбе на рад неспектора рада се налази у продужетку: Притужба на рад инспектора рада