ћир lat

Представљени резултати пројекта „Грађани Србије за реформу инспекција“Припрема акционог плана за усклађивање новог Закона о инспекцијском надзору са другим законима, обједињавање одређених инспекцијских служби у републичком делокругу, успостављање механизама координације инспекцијских служби на локалном нивоу и дефинисање механизама за контролу рада инспектора, само су неке од препорука Фондације Центар за демократију, представљене у оквиру резултата пројекта „Грађани за реформу инспекција“, који финансира Европска унија кроз програм подршке цивилном друштву у Републици Србији. Пројекат је покренут 2014. године у циљу већег укључивања организација цивилног друштва и грађана у реформу јавне управе. FCD 06 „У оквиру пројекта формирали смо одбор стручних сарадника, разговарали смо са инспекторима у седам локалних самоуправа широм Србије, спровели смо анкету о инспекцијама у којој је учествовало пет хиљада грађана и укључили смо шест организација цивилног друштва у разговор на тему реформе инспекција. Поред тога, спровели смо уличне акције у оквиру којих смо информисали грађане Београда, Краљева, Кикинде, Књажевца и Пожеге,“ рекла је Тијана Кљајевић, координарорка пројекта, Фондација Центар за демократију. FCD 20 „Током рада на пројекту „Грађани за реформу инспекција“, формирали смо препоруке за допринос реформи инспекцијског система, које смо упутили доносиоцима одлука. Ове препоруке имају за циљ доношење подзаконских прописа и отклањање препрека за ефикасан инспекцијски надзор на свим нивоима,” рекла је Јелена Јеринић, доценткиња, Правни факултет, Универзитет Унион. „У жељи да активно укључимо грађане у сам процес реформи инспекцијског система формирали смо шест нових мобилних и веб апликација, које имају за циљ да побољшају комуникацију између грађана и инспекција. На основу гласова грађана и оцена стручног жирија проглашене су три победничке апликације Ове апликације баве се комуналним и еколошким проблемима, олакшавају упућивање пријава грађана инспекцијским службама и омогућавају праћење пријављених случајева,“ рекла је Лана Чубрић, пројектна асистенткиња, Фондација Докукино. FCD 22 Према речима представника Центра за демократију усвајање системског Закона о инспекцијском надзору свакако представља напредак у односу на ранију ситуацију, посебно у погледу оних питања која до сада нису била уређена. Позитивну страну новог Закона о инспекцијском надзору свакако представља појачавање  њихове превентивне улоге,  побољшање координације између инспекцијских служби и превазилажење проблема преклапања у њиховом раду, чиме се постиже већа ефикасност инспекцијског система. Са друге стране, постоји низ других корака у реформи инспекцијског система које је потребно предузети.