ћир lat

Апел Управе за безбедност и здравље на раду за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

2. август 2017


Због најављених високих температура током предстојећих дана, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић одржао је састанак са директорком Управе за безбедност и здравље на раду, Марином Фуртула, на ком је закључено да се апелује на послодавце и запослене да примењују превентивне мере безбедности и здравља на раду на отвореном у условима високих температура, у циљу смањења ризика по здравље запослених.Директорка Управе за безбедност и здравље на раду указује:

- При раду запослених на отвореном, а када су екстремно високе температуре, обавезе послодаваца су да доследно примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно конкретне мере безбедности и здравља на раду како би се смањио ризик по здравље запослених, као и да прилагоде радни процес психофизичким могућностима запослених.


Послодавци су дужни да, између осталог:

- своје запослене информишу о опасностима по здравље при излагању високим температурама,

- да их упознају са симптомима болести проузрокованих високим температурама и

- да обезбеде пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема, као што су дехидрација организма, сунчаница, топлотни осип, топлотни стрес и сл.

Мере које послодавци примењују у оваквим случајевима су:

организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др.

и подразумевају:

- честу измену запослених за обављање послова на отвореном,

- прерасподелу обављања послова – тежи део посла обављати у хладнијем делу дана,

- чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака,

- обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца.

Министарство ће спроводити ригорозне контроле спровођења ових препорука и смерница.

Извор: www.minrzs.gov.rs