ћир lat

КОНТРОЛА БОЛОВАЊА Министарство за рад и даље без одговора, Повереник им дао још три дана да се изјасне

19. октобар 2017


Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић оставио је додатни рок од три дана да се Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјасни о "пилот пројекту" који садржи нови "механизам контроле боловања", уз упозорење да ће у противном покренути прекршајни поступак, објављено је данас на сајту Повереника.Повереник је поступак покренуо 5. октобра затраживши, у року од три дана, одговарајућа изјашњења од Министарства здравља и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Министарство здравља се у задатом року изјаснило наводећи да оно не стоји иза вести о ванредној контроли боловања, док се Министво за рад у остављеном року није изјаснило.


Министарство за рада без одговора

Како се наводи, Министарство за рад је десетак дана касније доставило допис потписан "од стране лица неовлашћеног да заступа министарство у поступку надзора" и који не садржи одговор ни на једно од постављених питања, нити је у прилогу имао било какву тражену релевантну документацију.

Оцењујући да је такав начин комуницирања испод минималног нивоа примереног једном министарству, Повереник је поновио захтев да у року од додатних три дана Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јасно и на законом предвиђен начин одговори на постављена питања и достави одговарајућу документацију, уз упозорење да ће у противном покренути прекршајни поступак.

"Независно од тога, будући да и након отварања поступка надзора министарство наставило с креирањем вести о 'ванредној контроли боловања' које су у погледу стварног значења изазивале дилеме и реакције грађана, синдиката и медија, Повереник позива министарство да се јавно, недвосмислено изјасни о томе да ли уопште постоји некакав 'пилот пројекат' који садржи нови 'механизам контроле боловања' који је 'договорен' с било ким", објављено је на сајту.

Повереник, под претпоставком да "пилот пројекат" и нов "механизам контроле боловања" постоје само на сајту министарства, а не и у стварности, позива министарство да јавности објасни шта "ванредна контрола боловања" коју упорно најављује, конкретно подразумева.

Неодговорно понашање министарства

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као неодговорно поступање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у поступку надзора над применом Закона о заштити података о личности и упозорава да такво поступање представља кажњив прекршај.

Повереник је поступак покренуо поводом вести објављеној на веб сајту тог министарства да су се министри Владе договорили са амбасадором Кине у Србији и директором смедеревске Железаре о механизму контроле боловања.

Полазећи од тога да је практично немогуће вршити "контролу боловања" без увида у медицинску документацију, по закону, нарочито осетљиве личне податке, Повереник још једном упозорава да Закон о здравственом осигурању предвиђа механизам којим се у случају сумње у злоупотребу послодавци могу користити, али тај механизам предвиђа активности стручних људи и тела Републичког фонда здравственог осигурања, а не подразумева никаква овлашћења или активности за Владу и министарства, поготово не за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Извор: Блиц