ћир lat

Шта доноси нови закон: Радници на лизинг имаће иста права као стално запослени

18. новембар 2017


Радници на лизинг убудуће би требало да имају исти статус и услове као запослени у фирми у којој су ангажовани, изузев оних који ће радити на пословима чишћења и обезбеђења и преко задруга, сазнаје Блиц.Тако стоји у радној верзији Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање, а којим држава покушава да уреди ову област и из правног вакуума извуче близу 100.000 људи који раде на уговор о привременим и повременим пословима. Ти уговори ће отићи у прошлост, а са њима и овај модни тренд, који је као исплатива категорија завладао у српским компанијама, које за мале паре добијају квалитетну радну снагу.

Синдикати су дали предлог да се запошљавање преко агенције ограничи на 10 одсто, а сви остали то не прихватају. Они инсистирају да се ова ставка унесе у закон јер сматрају да уколико се број изнајмљених радника не ограничи, постоји опасност да готово сви или велики број радника у фирми буду ангажовани преко агенције. У том случају обесмишљава се одредба да изнајмљени радник има иста права као запослени радник у фирми јер фирма, такорећи, нема запослених - објашњава извор Блица из Министарства рада и додаје да синдикални лидери од овог захтева не желе да одустану.


Радници који се баве чишћењем и обезбеђењем остају незаштићени

Он додаје да ће овим законом ипак остати незаштићени радници који пружају услуге чишћења и обезбеђења.

"Они и даље неће имати иста примања као они у фирми за коју раде, годишњи одмор, боловање. Без тих права ће остати и људи који се ангажују преко омладинских и студентских задруга јер ће се и са њима и даље склапати уговори о повременим и привременим пословима. Држава жели да уреди ову област јер губи на доприносима због ниских зарада, а и фирме злоупотребљавају правни вакуум па имате лошу праксу, као у НИС-у, где 4.500 људи ради на лизинг, а 4.000 је стално запослених", каже наш саговорник.

Синдикалци тврде да су њихови захтеви углавном усвојени и да радници на лизинг неће више бити "марва за вучу" у интересу крупног капитала.

"Нема идеалних решења, али ће овим законом 100.000 људи добити оно што није имало, а то је уговор о раду на неодређено или одређено време, са свим правима која из њега проистичу. Ми инсистирамо да се ограничи број лизинг радника на 10 одсто јер прети опасност да готово сви или велики број радника буде ангажован преко агенције, а они неће имати право на штрајк, па неће моћи ни своје незадовољство да изразе", кажу у Савезу самосталних синдиката.

Министарство: проблем са бројем људи који се могу ангажовати

Из Министарства рада индиректно су потврђена сазнања Блица.

"У току је израда радне верзије Нацрта закона о раду преко агенција за привремено запошљавање, којим ће се запослени из агенције изједначити са запосленим код послодавца корисника у погледу основних услова рада (радно време, зараде, одмор...). Највећи део решења је усаглашен, а оно што још није, везано је за ограничен број људи који могу да се ангажују преко агенција. Поједини чланови Радне групе се залажу за ограничења, док неки сматрају да не треба да постоје", кажу у Министарству рада.

Извор: Novaekonomija.rs