ћир lat

Светски дан социјалне правде - угрожена социјална права грађана

20. фебруар 2018


Фондација Центар за демократију честита свим грађанима Светски дан социјалне правде и подсећа државне институције и доносиоце политичких одлука, да Србију обавезују принципи садржани у низу међународних докумената које је потписала у области социјалних права.Нажалост, подаци говоре је 2.724.000 грађана Србије у ризику од сиромаштва или социјалне искључености, а највише су изложени незапослени, сеоско становништво, млади и деца. Стотине хиљада грађана и грађанки боре се за минималну зараду, или не примају зараду на време, а десетине хиљада грађана није ни примило зараду.

Фондација Центар за демократију, и у наредном периоду наставиће са залагањем за остваривање права на достојанствен рад и живот, са истраживањем и праћењем реформских процеса и залагањем за јачање социјалних и економских права грађана.


У новембру 2007. године Генерална скупштина УН је донела одлуку да се 20. фебруар обележава као Светски дан социјалне правде. 192 државе су се сложиле да су социјална правда, једнакост и правичност темељне вредности сваког друштва и представљају основу за његов развој.

Непуну годину касније, у јуну 2008., Међународна организација рада усваја Декларацију о социјалној правди за праведну глобализацију (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization) којом афирмише пуну и продуктивну запосленост и наглашава значај развоја мера социјалне заштите, промоције социјалног дијалога и трипартизма.

Фондација Центар за демократију