ћир lat

Просечни месечни приход домаћинстава мањи од издатака

15. март 2018


Просечни месечни приходи домаћинстава у Србији у новцу и у натури у четвртом кварталу 2017. године износили су 63.674 динара, а издаци 64.086 динара, објавио је Републички завод за статистику.Приходи домаћинстава су били већи за пет одсто него у истом периоду 2016. године, а расходи за 4,3 одсто.

Највећи удео у приходима имали су приходи из редовног радног односа (49,1 одсто), пензије (32 одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова (5,1 одсто), натурална потрошња (3,7 одсто), приходи ван редовног радног односа (2,8 одсто) и остала примања од социјалног осигурања ( 2,5 одсто).


У потрошњи домаћинстава највећи удео чинили су издаци за храну и безалкохолна пића (34,9 одсто) и за становање, воду, елетричну енергију, гас и остала горива (18 одсто).

Следе трошкови за транспорт (8,8 одсто), за остале личне предмете и остале услуге (5,8 одсто), за комуникације (5,2 одсто), за одећу и обућу (5,1 одсто), за рекреацију и културу (5,1 одсто), за алкохолна пића и дуван (4,9 одсто), за здравље (4,2 одсто) и за опрему за стан и текуће одржавање (4,1 одсто).

Подаци и приходима и расходима домаћинстава у Србији добијени су на основу анкете 1.599 домаћинстава.

Извор: Н1