ћир lat

Чиме се држава не бави у сузбијању рада „на црно“

16. март 2018


Поводом покретања пројекта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим се уводи телефонска линија за анонимно пријављивање рада „на црно“, желимо да укажемо на кључна питања у вези са проблематиком неформалне запослености.Као организација која се дуги низ година бави правом радника на достојанствен рад, желимо да укажемо на чињеницу да се држава не бави довољно узроцима неформалне запослености, те да се политика у овој области не може водити само акцијама које подсећају на неке претходно неуспеле покушаје међусобног пријваљивања грађана.

Акције инспекције су свакако значајне, пре свега за непријављене раднике и државу која повећава приходе од наплате пореза и доприноса. Међутим, у Програму за сузбијање сиве економије није планирана ни једна мера ни активност за смањење неформалне запослености у пољопривреди, а чиме би се унапредио положај и квалитет живота становника у руралним подручјима. Ово истичемо јер се највећи број неформално запослених налази управо у сектору пољопривреде (56% од укупно запослених радника), као и међу самозапосленима који не запошљавају друге (45% од укупног броја самозапослених). Међу неформално запосленима најмање је учешће радника у неформалном сектору (7% од укупно запослених радника).


Сматрамо да би суштинска и ефикасна политика морала да предвиди решења за преко две стотине хиљада радника запослених у формалном сектору који не остварују право на пензионо, здравствено осигурање, плаћено боловање и плаћени годишњи одмор, као и десетине хиљада оних којима се не исплаћују зараде, или стотине хиљада радника којима касне зараде или примају зараду мању од минималне.

Намера државе да обезбеди права радника, била би уверљивија ако би креирала и спроводила свеобухватну политику стимулисања преласка из неформалног у формални сектор, и која би омогућила креирање квалитетних радних места у формалном сектору. До тада, „рад на црно“ биће једина стратегија преживљавања великог броја грађана и грађанки Србије.

Фондација Центар за демократију посвећена је борби за ефикасно остварење и унапређење економских и социјалних права грађана Србије. Наши најпознатији пројекти су ПОЛИТЕИА, Дијалог у центру, кампања за достојанствен рад Црно на бело

Фондација Центар за демократију