ћир lat

Позив радницима државних предузећа и установа

30. април 2018


Radnik.rs позива раднике и раднице који раде у јавним предузећима и установама по уговорима о повременим и привременим пословима, преко агенција за запошљавање и омладинских задруга да се јаве на маил redakcija@radnik.rsТакође, грађани и грађанке који поседују информације о томе да се због забране запошљавања крше права радника у одређеном предузећу или установи могу нам се јавити.

Све пријаве неправилности које пристигну на наш email су анонимне. Radnik.rs ће објављивати дате информације само у договору са радником који је пријавио злоупотребе.


Radnik.rs ће у наредном периоду објављивати приче о кршењима права радника и радница у јавним установама и предузећима која су последица забране запошљавања у државном сектору.

Извор: Radnik.rs