ћир lat

Прекарна запосленост на тржишту рада Србије

10. септембар 2018


Ауторка: Сарита Брадаш

Индикатори тржишта рада Србије, мерени кроз анкетне стопе запослености и незапослености, у периоду 2014. – 2016. године (што се поклапа са променом методологије АРС) бележе значајно побољшање. Међутим, анализа података указује да је повећање запослености и смањење незапослености резултат прекаризације тржишта рада. Заправо, запосленост расте захваљујући расту неформалне запослености, рањиве запослености и запошљавању на неквалитетним пословима.

Иако АРС прикупља низ података који би дали основу за анализу преваленције прекарности на тржишту рада, већина није јавно доступна или подаци нису сегрегирани на начин да омогућавају поуздано закључивање6. Стога ћемо у анализи индикатора прекарности 2015. године (EWCS), у којем је Србија први пут учествовала. EWCS користи седам индекса квалитета посла који представљају различите димензије изабране на основу њипоред података из АРС користити податке из Европског истраживања радних услова из ховог утицаја на здравље и благостање радника: физичка околина, интензитет рада, квалитет радног времена, социјална околина, вештине и слобода одлучивања те перспективе и зарада. Поред тога, у анализи су коришћени подаци Eurostat-a, доступни за Србију из истраживања прихода и услова живота (SILC), као и истраживања зарада Републичког завода за статистику. (...)

Преузмите публикацију "Прекарна запосленост на тржишту рада Србије" ауторке Сарите Брадаш

Фондација Центар за демократију