ћир lat

Економско оснаживање жена - Жене као актери руралног развоја

9. октобар 2018


„ЖЕНЕ као актери руралног развоја – могућности и изазови“ тема је консултативне радионице коју организујемо данас у Београду, с намером да дискутујемо о томе у којој мери је родна перспектива укључена у локалне политике запошљавања.На који начин женске организације доприносе економском оснаживању жена на селу и која врста подршке им је у томе потребна, како редизајнирати политике локалног развоја како би допринеле стварању квалитетних послова за жене и елиминацији родиних неједнакости у домену рада, неке су од главних тема радионице коју реализујемо уз подршку Фондације Фридрих Еберт.

Након излагања уводничарки др Наталије Богданов, др Ксеније Петовар, Гордане Савић и Сарите Брадаш о овој теми, учеснице консултативне радионице (представнице невладиних организација, синдиката и државних органа) имаће прилику да представе најзначајније програме које су њихове организације/институције подржале или реализовале у циљу економског оснаживања жена.


Пројекат „Жене у руралним крајевима као актери развоја“ део је програмске целине Фондације „Радна права, запошљавање и социјална инклузија“, у оквиру које реализујемо различите пројекте који за циљ имају допринос побошљању услова за достојанствен рад, бољу и ефикаснију заштиту права запослених и за унапређење правне регулативе у овој области.

У току протекле године спровели смо и објавили истраживање „Положај жена на тржишту рада“ у коме је положај жена сагледан из нормативног угла, у контексту стандарда достојанственог рада и кроз проблем запошљивости жена из руралних подручја.

Фондација Центар за демократију