ћир lat

Посао за сезонце помоћу мобилне апликације

9. април 2019


Послодавци ће имати ефикасан алат за регистрацију радника који ће тиме стећи могућност да телефонски провере да ли су пријављени

Ангажовање сезонских радника у пољопривреди, шумарству и рибарству помоћу мобилне апликације први пут је могуће у Србији од почетка овог месеца. Уједно, то је и прва потпуно оперативна апликација за мобилне телефоне за један сервис јавне управе, креирана у оквиру пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника” који НАЛЕД реализује уз подршку Немачке развојне сарадње ГИЗ. Поред портала Пореске управе www.sezonskiradnici.gov.rs, послодавци ће одсад имати још један ефикасан алат за регистрацију сезонаца, а радници ће тиме стећи могућност да телефонски провере да ли су пријављени.

– Мобилна апликација учиниће поједностављену процедуру ангажовања још приступачнијом, јер су истраживања показала да две трећине корисника предност даје апликацијама у односу на веб-портале као угоднијим за коришћење. Исто тако, три од четири корисника најчешће интернету приступа преко телефона – каже Владимир Чупић, председник Савеза за храну и пољопривреду НАЛЕД-а, додајући да од апликације „сезонски радници” очекује да повећа број послодаваца који уносом ЈМБГ, датума када ће радник радити и одабиром врсте посла на легалан начин могу да обезбеде помоћ у пољопривредним радовима.

– За прва три месеца примене поједностављену процедуру већ је користило 70 послодаваца. Међу њима сезонце је ангажовало и 17 физичких лица – открива Чупић.

Подаци система за електронску пријаву показују да је од јануара ове године на пословима у пољопривреди било ангажовано 2.987 сезонских радника, који су пријавом остварили право на пензијски стаж и осигурање у случају повреде на раду. За њих је плаћен порез у износу од 4,2 милиона динара, као и готово 12 милиона динара доприноса.

Сезонци су досад ангажовани у 95 градова и општина широм Србије, највише у Војводини. Због сезонског карактера посла најчешће су били ангажовани на орезивању, као и на пословима који су у вези са чишћењем, сортирањем, паковањем и складиштењем пољопривредних производа.

Помоћ у коришћењу апликације и портала, послодавци и сезонски радници могу да потраже у сервисним центрима који су досад формирани у 83 локалне самоуправе. Њихово успостављање и обуку запослених спроводи НАЛЕД у оквиру истог пројекта. Само у марту организовано је 30 обука, на којима је учествовало 604 запослена у локалним самоуправама и послодаваца. Нове обуке су планиране до успостављања свих предвиђених сервисних центара. Мобилна апликација „сезонски радници” од 1. априла доступна је за преузимање на гугл плеј стору, а ускоро ће бити на располагању и власницима телефона са ИОС оперативним системом.

Права и обавезе радника и послодаваца

Сезонски радници оствариће право на ПИО и здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести. Неће изгубити ни статус са евиденције НСЗ-а, тако да им неће бити обустављена накнада која се у тој служби остварује. Иначе, месечни издаци послодаваца на име пореза и доприноса по сезонском раднику у просеку износе 6.000 динара (300 динара по дану), док су пре били 10.200 динара. Послодавац може да ангажује једног радника највише 120 дана у календарској години, рачунајући збир дана ангажовања преко портала и уговора о привремено-повременим пословима. Он може бити правно лице, предузетник, као и физичко лице, односно пољопривредник. Послодавци и радници закључују усмени уговор који ступа на снагу у моменту пријаве преко онлајн портала.

Извор: Политика