ћир lat

Радни век би могао бити продужен до 70. године живота

11. јун 2019


Радни век у Србији могао би бити продужен до навршених 70 година живота, за оне који то желе, ако се усвоји иницијатива за измену Закона о раду, пише Политика. 

Како се наводи, ту иницијативу прихватили су еминентни стручњаци на саветовању о актуелним питањима савременог законодавства у Будви.

Запослени би могао да остане у радном односу још пет година после испуњења услова за старосну пензију ако то сам жели и ако постоји потреба послодавца за његовим радом, речено је на саветовању у организацији Савез удружења правника Србије и Републике Српске.

Предлог да радни однос не мора да престане по сили закона са 65 година живота, већ да се та граница може померити до 70. рођендана, биће упућен надлежним министарствима која су овлашћена да Влади Србије предложе измене и допуне Закона о раду, о чему би на крају одлучила Скупштина Србије.

Доцент на Факултету за пословне студије и право Универзитета "Унион - Никола Тесла" Весна Стојановић рекла је за Политику да би после 65. године, послодавац у складу са својим потребама могао да уговори са запосленим пуно радно време или половину, али и да ради од куће или неки други модалитет рада о коме би се споразумели.

Та новина не мора нужно да значи мањи број радних места за младе, али би у многим колективима могла да допринесе квалитету рада и преношењу искуства и знања на нове кадрове.

Новим одредбама о могућности продужења продужења радног односа после 65. године не би се дирало у одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању који утврђује да се стросна пензија може остварити с навршених 65 година живота и 15 година радног стажа. Тај услов, како минималанни, остао би непромењен у Закону о ПИО, пише Политика.

"Слога": Иницијатива политичког, а не економског карактера

Удружени синдикати Србије "Слога" сматрају да је иницијатива за измену закона о раду по којој би се могао продужити радни век запосленог у Србији до навршених 70 година живота, за оне који то желе по сопственом захтеву, чисто политичког, а не економског карактера.

Замерамо што се и овај предлог ради у тотално затвореној атмосфери, на семинарима у Црној Гори, без квалитетне расправе и стручног мишљења широке јавности у Србији где ће закон бити примењиван. Све ово упућује да ће његовим усвајањем, односно легализацијом у закону највећу корист имати појединци из велике машинерије која је на руководећим местима у јавним и државним предузећима, наводи "Слога" у саопштењу.

Србија се озбиљно суочава са губитком квалитетне и стручне радне снаге готово у свим тржишним сферама, а тежња већине младих који завршавају неке од стручних школа је да по завршетку оду у државе где се још увек може пристојно зарадити и живети од свог рада. Влада и Скупштина Србије би требало да се баве проблемима попут повећање плата и подизања стандарда својих грађана, а не доношењем још једног у низу октроисаног закона који већину грађана ове земље ставља у поданички положај, истиче "Слога".

Извор: Н1