ћир lat

Радници се жале на неисплаћене зараде, необезбеђен превоз, рад на црно

7. мај 2020


Инспектори рада поднели и 73 захтева за покретање прекршајног поступка због пропуста у примени мера у области безбедности и здравља на раду 

Незаконит, неплаћен прековремени или ноћни рад, као један од најчешћих облика дискриминације радника, у току ванредног стања изгледа да није мучио запослене који су радили од куће. Како откривају у Инспекторату за рад, запослени им се нису обраћали због таквих неправилности, али су зато они који су морали да одлазе на посао подносили пријаве због недостатка заштитне опреме, то јест рукавица и маски, које је послодавац био у обавези да им обезбеди у складу са одредбама Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања. Радно ангажовани жалили су се и на то да им је отказан уговор о раду, неисплаћена зарада и накнада зарада, а и зато што им послодавац није обезбедио превоз до места рада. Поједини приговори, додају у Министарству за рад, подношени су и због рада на црно и кршења права из радног односа запослених трудница и породиља.

Према подацима министарства, од 16. марта до 30. априла инспектори рада обавили су укупно 1.430 инспекцијских надзора, од којих је 831 надзор по службеној дужности, а 599 њих је урађено по захтевима запослених (42 одсто од укупног броја свих надзора). На адресу седишта Инспектората за рад стигло је и 187 мејлова који су се, пре свега, односили на захтеве запослених за обављање инспекцијских надзора због отказа уговора о раду, као и због тога што им послодавац није обезбедио да раде на удаљености не мањој од два метра, што им није организовао превоз од куће до посла и обрнуто или им је организовао превоз у коме је било превише путника који не носе заштитне маске, па им је било угрожено здравље, набрајају у министарству, додајући да су поједини запослени тражили савете и одговоре на питања у вези са радноправним статусом и остваривањем права из области рада у време ванредног стања.

Ипак, намеће се питање да ли ће држава убудуће имати ресурсе да прати колико се поштују мере заштите на радним местима, у погледу остваривања дистанце између запослених, обезбеђивања заштитних маски и рукавица, дезинфекције просторија за рад... У министарству уверавају да ће и у наредном периоду, као и досад, добром организацијом и ефикасним надзорима, инспекција спроводити активности и мере за које је надлежна.

– Сви расположиви капацитети биће усмерени и на контролу поштовања мера на радним местима. Тако је било и досад, када су инспектори поступали превентивно указујући послодавцима на обавезу да запосленима обезбеде заштитну опрему. Од увођења ванредног стања, инспектори су поднели 73 захтева за покретање прекршајног поступка управо због утврђених пропуста у примени мера у области безбедности и здравља на раду – истичу у министарству, подсећајући да су правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у области трговине на мало, а које обухватају продају робе и услуге у трговинским центрима и локалима, али и хране и пића у угоститељским објектима и хране за ношење, ипак дужни да примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга.

– У односу на запослене у обавези су и да обезбеде обавезну употребу заштитних средстава: маски и рукавица, и да донесу посебан план примене мера који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно Закону о безбедности и здрављу на раду – подсећају у министарству.

Извор: Политика